92 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z identyfikacją potrzeb i przygotowaniem indywidualnego planu działania.

Ponadto w ramach projektu skorzystać można ze wsparcia w postaci:

  • szkoleń i kursów zawodowych,
  • staży zawodowych,
  • subsydiowanego zatrudnienia,
  • pośrednictwa pracy.