07.2019 - 03.2021 - doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb i przygotowaniem indywidualnego planu działania.

08.2019 - 03.2021 - szkolenia i kursy zawodowe.

08.2019 - 03.2021 - staże zawodowe. 

08.2019 - 03.2021 - pośrednictwo pracy.

08.2019 - 03.2021 - subsydiowane zatrudnienie. 

 HARMONOGRAM WSPARCIA