Projekt Aktywni łodzianie skierowany jest do osób, które:

a) ukończyły 30. rok życia,

b) zamieszkują/uczą się w Łodzi na obszarze objętym rewitalizacją/ są przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji,

c) są bezrobotne/bierne zawodowo,

d) spełniają min. 1 z poniższych warunków:

  • pozostawanie bez pracy pow. 12 m-cy,
  • status osoby z niepełnosprawnością,
  • posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCED 3,
  • ukończenie 50 roku życia,
  • płeć żeńska.