Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie 92 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie miasta Łodzi, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+, lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 06.2019 - 03.2021.

Obszar: obszar rewitalizacyjny w obrębie miasta Łodzi.

 

UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.

 

Wartość projektu: 1 962 552,24 zł

Kwota dofinansowania: 1 668 169,40 zł